Vaiko gerovės komisija - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Vaiko gerovės komisija


Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Stebi ir analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą.

2. Analizuoja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis.

3. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

5. Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo(si) būdų, metodų, trukmės pritaikymo.

6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.


Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Laimutė Vereckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Nijolė Čepaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė


Vaiko gerovės komisijos nariai:

Neringa Trepkutė – lopšelio-darželio direktorė

Jurgita Jankauskienė – lopšelio-darželio logopedė

Laima Kavaliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Rūta Meškauskienė – Kauno r. visuomenės sveikatos biuro specialistė

 

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com